Đặt banner quảng cáo trên website

Các doanh nghiệp có thể lựa chọn giữa hai hình thức ĐỘC QUYỀN và CHIA S với tất cả các vị trí đặt banner có trên website.

ĐỘC QUYỀN: Tại vị trí đặt banner chỉ có duy nhất banner của doanh nghiệp đăng ký được hiển thị.

CHIA SẺ: Tại cùng vị trí đặt banner có tối đa 05 banner của 05 doanh nghiệp khác nhau cùng chia sẻ. mỗi banner sẽ được hiển thị 10 giây và đợi 40 giây trước khi xuất hiện trở lại.

Bảng giá dưới đây yêu cầu hợp đồng đặt banner có thời hạn tối thiểu là 06 tháng. Với những hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên và tuỳ vào mức độ uy tín cũng như mức độ thiết thực của dịch vụ, với mỗi banner sẽ được tặng kèm một bài đăng miễn phí đặt cố định trong mục DỊCH VỤ của EVNJP.

Mỗi 01 banner được tặng kèm 03 lượt đăng bài quảng cáo tiêu chuẩn trên trang fanpage của evnjp, không bao gồm các tuỳ chọn PIN TO TOP hoặc CHỦ ĐỘNG TIẾP CẬN (xem giải thích trong phần quảng cáo trên Facebook bên dưới).